Word secretaris van Verblijfblog!

Het Amsterdam Centre of Migration and Refugee Law van de Vrije Universiteit Amsterdam wordt ondersteund door een getalenteerde student die als redactiesecretaris stage loopt bij Verblijfblog.nl.

Op Verblijfblog voorzien leden van de sectie actuele migratierechtelijke thema’s van toelichting. Verblijfblog beoogt de kwaliteit van berichtgeving in verschillende media over migratierechtelijke thema’s te verhogen door actualiteiten te voorzien van juridische feiten en achtergronden. Alle bijdragen op Verblijfblog zijn kort en beogen toegankelijk te zijn voor een breed, niet-juridisch publiek. Gemiddeld worden stukken op het blog zo’n 3000-5000 keer gelezen, onder de lezers bevinden zich naast het algemene publiek, journalisten, politici, beleidsmakers en praktijkjuristen.

Taken
De redactiesecretaris is de spin in het web dat Verblijfblog heet. Verblijfblog functioneert in feite als een klein tijdschrift, met een redactie, een vaste groep auteurs en een groeiende lezersschare. De secretaris heeft een sturende rol in het gehele redactieproces. Hij of zij draagt ideeën aan voor nieuwe bijdragen, benadert mogelijke auteurs, zorgt dat stukken tijdig worden geleverd, legt bijdragen voor aan de redactie, brengt eventueel commentaar over aan auteurs, doet de eindredactie en  plaatst uiteindelijk stukken online. Bovendien schrijft hij of zij op geregelde basis zelf bijdragen voor Verblijfblog. De redactiesecretaris moet goed op de hoogte blijven van het actuele migratierecht, de jurisprudentie bijhouden en vol zitten van goede ideeën. Ook is de secretaris verantwoordelijk voor het sociale mediabeleid van het blog. De redactiesecretaris verbindt zich voor tenminste een half jaar voor gemiddeld acht uur per week aan Verblijfblog.

Wat heeft Verblijfblog te bieden?
De secretaris van Verblijfblog wordt aangesteld als student-assistent bij het Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de VU, een betaalde baan voor acht uur per week. Misschien wel belangrijker is evenwel de ervaring die kan worden opgedaan tijdens de stage. De secretaris werkt intensief samen met experts in het migratierecht en raakt goed op de hoogte van het vakgebied. Bovendien kan de student schrijfervaring opdoen, door  onder begeleiding van de redactie stukken te schrijven voor het blog.

Selectie
De stage van redactiesecretaris is open voor alle juridische studenten van de Vrije Universiteit of andere universiteiten. Bij de selectie worden de volgende criteria gehanteerd:

  • Juridische én journalistieke schrijfvaardigheid, aangetoond met een stuk van uw hand (paper, artikel, essay etc.);
  • Goede beheersing van het Nederlands. Ervaring met eindredactie strekt tot aanbeveling, net als journalistieke ervaring;
  • Goede studieresultaten, aangetoond met een cijferlijst;
  • Interesse in het migratierecht. Kennis van het migratierecht is een voordeel, geen vereiste;
  • Motivatie

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd en heeft u vragen, neem dan contact op met Martijn Stronks (020-5983412). Stuur uw sollicitatie uiterlijk vrijdag 30 september 2022 op naar m.stronks@vu.nl, t.a.v. Martijn Stronks. Uw sollicatie bevat een motivatiebrief, CV, cijferlijst en een door u geschreven stuk waar u trots op bent.

Meer informatie
Zie voor meer informatie www.verblijfblog.nl.