Over Verblijfblog

De sectie migratierecht van de Vrije Universiteit Amsterdam voorziet actuele migratierechtelijke thema’s van toelichting op dit Verblijfblog. Verblijfblog beoogt de kwaliteit van berichtgeving over migratierechtelijke thema’s te verhogen door actualiteiten te voorzien van juridische feiten en achtergronden. Recht is echter geen harde empirische wetenschap: regels en jurisprudentie laten veel ruimte voor interpretatie. Een eigen interpretatie van het recht zullen de auteurs op Verblijfblog echter zo min mogelijk geven. Wel kunt u van hen historische achtergronden verwachten, de inkadering van een probleem in wetgeving en jurisprudentie, een uitleg van relevant recht of simpelweg feitelijke gegevens. Zo hopen we dat de lezer zelf tot een beter inzicht in de migratierechtelijke problematiek kan komen. Alle bijdragen zijn kort en beogen toegankelijk te zijn voor een breed, niet-juridisch publiek. Dit mag ten koste gaan van de juridische fijnslijperij, maar niet van de juistheid.

Verblijfblog werkt samen met het blog Recht en Onrecht van NRC door middel van de Verblijfscolumn. Stukken op Verblijfblog worden geregeld gebruikt door verschillende media, en worden tevens gelezen door politici, praktijkjuristen, studenten, en direct belanghebbenden.

De onderzoeksgroep Migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam bestaat uit:

Younous Arbaoui
Hemme Battjes
Galina Cornelisse
Gareth Davies
Jordan Dez
Betty de Hart
Nadia Ismaili
Guno Jones
Isabella Leroy
Nawal Mustafa
Dion Kramer
Marcelle Reneman
Lieneke Slingenberg
Thomas Spijkerboer
Martijn Stronks
Katja Swider
Orçun Ulusoy
Janna Wessels

In Memoriam Sarah van Walsum

De redactie van Verblijfblo

Fadi Fahad
Nina Fokkink
Nadia Ismaili
Irma Lammers
Hemme Battjes
Martijn Stronks
Masja Zweers (redactiesecretaris)