Verblijfblog jaaroverzicht 2019

3829

In 2019 zijn er weer een hoop ontwikkelingen in het actuele migratierecht beschreven op Verblijfblog. In dit jaaroverzicht leest u wat er zoal is verschenen in het afgelopen jaar.

Uitzetting

In het blog van januari dit jaar, ‘Moet KLM meewerken aan de verwijdering van afgewezen asielzoekers?’, werd door Thomas Spijkerboer, Maarten den Heijer en Jorrit Rijpma licht geworpen op de verantwoordelijkheid van luchtvaartmaatschappijen bij de uitzetting van vreemdelingen. De hernieuwde actualiteitswaarde blijkt wel uit het onlangs verschenen bericht dat de KLM weigerde mee te werken aan de uitzetting van Lily en Howick. 

De zaak van Lily en Howick vormde een belangrijke achtergrond voor het Kinderpardon, waartoe in januari werd besloten. Tegenhanger van het pardon was de beslissing om 250  vluchtelingen minder te hervestigen in Nederland. Marcelle Reneman schreef hierover het blog ‘Het Nederlandse uitnodigingsbeleid weer teruggeschroefd’.

Asielprocedure: versnelling en vertraging

In 2019 is de staat van de huidige Nederlandse asielprocedure uitgebreid besproken in meerdere blogs van Marcelle Reneman. Reneman beschrijft de ‘Veranderingen in de asielinstroom in Nederland’, ‘De versnelling en vertraging in de Nederlandse asielprocedure’ en ‘De kosten van lange asielprocedures’. Ook gaat zij in op de veelgehoorde claim dat de asielprocedure in Nederland sneller zou kunnen (zie ‘Kan de asielprocedure sneller?’). Last but not least, Reneman schreef ook nog een blog over de beperking van de rechtsbijstand in de asielprocedure.

Opvang

Asielzoekers die wachten op de uitslag van hun asielprocedure worden in een opvang geplaatst conform de regels uit de Europese Opvangrichtlijn. Dat er problemen kunnen ontstaan in deze opvang blijkt uit meerdere blogs. Zo zouden 1.600 alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn verdwenen uit de opvang. In juni 2019 wordt uitgebreid bij dit bericht stilgestaan met het blog ‘Alleenstaande minderjarigen verdwijnen uit de opvang’. Voor overlastgevende asielzoekers is een aparte opvanglocatie ingericht, namelijk de zogenoemde Extra Begeleidings- en Toezichtlocatie (EBTL). In de media word dit ook wel de ‘aso azc’ genoemd. Lieneke Slingenberg gaat in de blog ‘Wat zijn de regels voor overlastgevende asielzoekers in een ‘aso azc’?’ in op deze vorm van opvang. Het Hof van Justitie beantwoordde in november 2019 meerdere vragen over deze locaties, onder meer of het mogelijk is om asielzoekers uit de opvang te zetten vanwege betrokkenheid bij geweldsincidenten. Deze antwoorden zijn te vinden in het blog ‘Hof van Justitie: overlastgevende asielzoekers mogen niet uit de opvang worden gezet, ook niet tijdelijk’

Dublin en interstatelijk vertrouwen

Nadat een asielzoeker een verzoek tot asiel heeft ingediend in Nederland, kan er worden besloten dat Nederland niet verantwoordelijk is voor het verzoek op basis van het ‘Interstatelijk vertrouwensbeginsel in het Dublinsysteem’. Hierop kan de asielzoeker worden overgedragen naar de Europese lidstaat die wél verantwoordelijk is. Aan deze overdracht zijn in het geval van gebrekkige humanitaire omstandigheden in andere Europese lidstaten nadere voorwaarden gesteld. Hemme Battjes gaat in twee blogs verder in op deze voorwaarden (zie ‘Asiel bij ernstige armoede’ en ‘(Nog) geen overdracht van asielzoekers aan Griekenland’). Daarnaast is er een apart blog gewijd aan minderjarige statushouders (zie ‘Wanneer heeft een minderjarige statushouder van een andere lidstaat recht op asiel in Nederland?’’).

Rol van de rechter

Er ontstaat soms onduidelijkheid over de vraag wie er precies bepaalt of vreemdelingen in Nederland mogen verblijven of niet. Willem Hutten beschrijft in het blog ‘Wie beslist over de verblijfsstatus van migranten, de IND of de rechter?’ hoe dit zit in Nederland. Ook het Hof van Justitie heeft zich met deze vraag bezig gehouden, maar dan met betrekking tot de situatie in Hongarije. Vanwege het feit dat uitspraken van asielrechters door de Hongaarse immigratiedienst zijn genegeerd, heeft de Hongaarse asielrechter prejudiciële vragen gesteld aan het Hof: is dit immers wel verenigbaar met de Procedurerichtlijn en het recht op een effectief rechtsmiddel? Een uitleg van de antwoorden van het Hof is te vinden in het blog ‘Hof van Justitie: Asielrechter moet soms zelf asielvergunning verstrekken’.

Nationaliteit

Een ander onderwerp dat aan bod is gekomen in 2019 is het Nederlandse nationaliteitsrecht. Nadat er in 2018 al een blog is verschenen over het worden van een ‘Nederlander’ (zie ‘Hoe word je Nederlander?’), is er dit jaar ingegaan op de vraag wanneer een persoon zijn Nederlandse nationaliteit kan verliezen. Dit valt te lezen in het blog ‘Verlies van de Nederlandse nationaliteit’ van Pieter Boeles en Majd Achour. Ook is er een blog verschenen van Willem Hutten over de intrekking van de Nederlandse nationaliteit van uitgereisde jihadisten (zie ‘De intrekking van het Nederlanderschap van uitgereisde jihadisten’).

Overige blogs in 2019:

Tips voor de redactie? Mail ons via info@verblijfblog.nl