Verblijfblog zoekt een nieuwe redactiesecretaris!

163

Het Amsterdam Centre of Migration and Refugee Law (ACMRL) van de Vrije Universiteit Amsterdam zoekt een getalenteerde student die als redactiesecretaris wil werken bij Verblijfblog.nl. Deadline voor sollicitaties is vrijdag 22 september 2023.

Op Verblijfblog voorzien leden van het ACMRL actuele migratierechtelijke thema’s van toelichting. Verblijfblog beoogt de kwaliteit van berichtgeving in verschillende media over migratierechtelijke thema’s te verhogen door actualiteiten te voorzien van juridische feiten en achtergronden. Verblijfblog werkte in het verleden samen met het blog Recht en Onrecht van NRC en met De Correspondent. Alle bijdragen op Verblijfblog zijn kort en beogen toegankelijk te zijn voor een breed, niet-juridisch publiek. Bijdragen op Verblijfblog worden gemiddeld 3000 tot 5000 keer bekeken, onder de lezers bevinden zich journalisten, beleidsmakers, praktijkjuristen en politici.

Taken
De redactiesecretaris is de spin in het web dat Verblijfblog heet. Verblijfblog functioneert in feite als een klein tijdschrift, met een redactie, een vaste groep auteurs en een groeiende lezersschare. De secretaris heeft een sturende rol in het gehele redactieproces. Hij of zij  draagt ideeën aan voor nieuwe bijdragen, benadert mogelijke auteurs, zorgt dat stukken tijdig worden geleverd, legt bijdragen voor aan de redactie, brengt eventueel commentaar over aan auteurs, doet de eindredactie en plaatst uiteindelijk stukken online. Bovendien kan hij of zij zelf stukken schrijven voor Verblijfblog. De redactiesecretaris moet goed op de hoogte blijven van het actuele migratierecht, de jurisprudentie bijhouden en vol zitten van goede ideeën. Ook is de secretaris verantwoordelijk voor het sociale mediabeleid van het blog. De redactiesecretaris verbindt zich voor tenminste een half jaar voor gemiddeld acht uur per week aan Verblijfblog.

Wat heeft Verblijfblog te bieden?
De secretaris van Verblijfblog wordt aangesteld als student-assistent bij het Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de VU, een betaalde baan voor acht uur per week. Misschien wel belangrijker is evenwel de ervaring die kan worden opgedaan tijdens de stage. De secretaris werkt intensief samen met experts in het migratierecht en raakt goed op de hoogte van het vakgebied. Bovendien kan de student schrijfervaring opdoen, door onder begeleiding van de redactie stukken te schrijven voor het blog.

Selectie
De stage van redactiesecretaris is open voor alle juridische studenten van de Vrije Universiteit of andere universiteiten. Bij de selectie worden de volgende criteria gehanteerd:

  • Juridische én journalistieke schrijfvaardigheid, aangetoond met een stuk van uw hand (paper, artikel, essay etc.);
  • Goede beheersing van het Nederlands. Ervaring met eindredactie strekt tot aanbeveling, net als journalistieke ervaring;
  • Goede studieresultaten, aangetoond met een cijferlijst;
  • Interesse in het migratierecht. Kennis van het migratierecht is een voordeel, geen vereiste;
  • Motivatie

Sollicitatie
De deadline voor sollicitaties is vrijdag 22 september 2023. Uw sollicitatie bevat een motivatiebrief, CV, cijferlijst en een door u geschreven stuk waar u trots op bent. U kunt uw sollicitatie sturen naar m.stronks@vu.nl

Meer informatie
Zie voor meer informatie www.verblijfblog.nl of neem contact op met Martijn Stronks  (m.stronks@vu.nl, 020-5983412), of de voormalige redactie-secretaris Myrthe Doorman (m.doorman@student.vu.nl).