Dossier: Vergunningverlening, intrekking en gezinshereniging

Op 12 oktober 2015 bereikte de coalitie een akkoord over de ‘sobere en rechtvaardige opvang’ van mensen met een asielvergunning voor bepaalde tijd. Deze asielstatushouders krijgen niet langer met voorrang een sociale huurwoning en voorzieningen worden deels in natura uitbetaald. Volgens de coalitie zijn de maatregelen in overeenstemming met het internationale recht. Klopt dit?...
Als een religieuze organisatie een spreker over wil laten komen van buiten de Europese Unie, dan moet daarvoor een speciale vergunning worden aangevraagd. Naar aanleiding van een brief  van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ontstond hierover onlangs enige ophef. Wat zijn de regels omtrent het inhuren van buitenlandse voorgangers door Nederlandse religieuze...
Met een paginagrote advertentie van de INCO Business Group in het Financieel Dagblad en een oproep op Facebook werd op 1 december 2015 Incubators for Immigrants gelanceerd. De stichting wil ondernemende asielzoekers met een “relevant, haalbaar, origineel, schaalbaar en creatief” plan een vliegende start geven. Kan dit? Welke voorwaarden gelden voor een aanvraag als start-up?  Door...
In december 2019 hield 3FM Serious Request: The Lifeline in samenwerking met het Rode Kruis een inzamelingsactie voor slachtoffers van mensenhandel. Jaarlijks treft mensenhandel wereldwijd naar schatting zo een 25 miljoen mensen. Wat is mensenhandel echter precies? Hoe ziet de link tussen mensenhandel en verblijfsrecht eruit in theorie en praktijk? En hoe werkt de...
Er is al sinds 2001 een EU richtlijn die voorziet in speciale maatregelen in geval van “massale toestroom van ontheemden”. De richtlijn is bedoeld om buitengewone voorzieningen te treffen die onmiddellijk en tijdelijk bescherming bieden. De huidige toestroom van vluchtelingen naar Europa zou binnen de richtlijn kunnen vallen. Waarom wordt die niet gebruikt? Pieter...
Staatssecretaris Teeven gaat invoeren dat buitenlanders een verblijfsvergunning kunnen krijgen als zij minstens 1.250.000 euro in Nederland investeren. Kan Nederland bij de vormgeving van deze regeling leren van de mogelijkheden die in andere Westerse landen aan vermogende immigranten worden geboden? Door Pieter Boeles De Nederlandse regeling Volgens een brief aan de Tweede Kamer van 20 september 2013...
Sinds 2009 zijn nareizende kinderen van toegelaten asielzoekers een steeds terugkomend onderwerp in het migratiedebat. In een recente brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, reageert hij op kritiek van de Kinderombudsman. Wat is de achtergrond van deze kwestie en wat zijn de plannen van de Staatssecretaris? Door Younous Arbaoui Wat is nareis? Nareis is een...
Lidstaten mogen zelf bepalen of zij het homohuwelijk toestaan of niet. Zij mogen echter niet een Unieburger beletten om het vrij verkeer uit te oefenen door aan de elders gehuwde echtgenoot van hetzelfde geslacht een verblijfsvergunning te weigeren. Dit heeft het Europees Hof van Justitie op 5 juni 2018 geoordeeld.  Door: Francien de Lange Unieburgers...
Onlangs bereikte het migratierecht via Ajax-voetballer Edson Álvarez het nieuws. Hij zou minder goed spelen omdat zijn Mexicaanse vrouw en pasgeboren dochtertje niet naar Nederland mogen komen. De reden: zijn vriendin is 20 jaar oud en het Nederlandse vreemdelingenrecht stelt een leeftijdsgrens van 21 jaar. Wat is de achtergrond van deze regel en welke...
In een recente migratienota bepleit de VVD te stoppen met het verlenen van asiel in Europa aan niet-Europeanen. In plaats daarvan moeten vluchtelingen worden opgevangen in de regio van herkomst. Is dit plan te verenigen met internationaal asielrecht en is opvang in de regio praktisch haalbaar? Door Hemme Battjes Het plan van de VVD Op 22 maart...
Op 25 maart jl. deed het EHRM uitspraak in de zaak Biao t. Denemarken over het Deense gezinsherenigingsbeleid. Mag de overheid migranten die niet goed zijn geïntegreerd ervan weerhouden hun partner of kind uit het land van herkomst te laten overkomen? En wat zijn de consequenties voor Nederland? Door Karin de Vries De zaak Biao van het...
In februari 2020 kondigde het kabinet aan dat de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers opnieuw zal worden ingevoerd. Turkse onderdanen waren eerder inburgeringsplichtig, maar dit werd in 2011 afgeschaft nadat de Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelde dat de verplichting in strijd was met het Associatieverdrag EEG-Turkije. Volgens het kabinet zijn de nieuwe plannen wél...