Staatloosheid

Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in de Tweede Kamer. Plannen worden per thema vergeleken met eerdere programma’s, waarbij wordt voortgeborduurd op het verkiezingsdossier uit 2017 waarin programma’s sinds 2006 werden vergeleken. Het zesde thema is het nationaliteit en staatloosheid. Door Katja...
Al sinds 2016 werkt de overheid aan nieuwe wetgeving inzake staatloosheid. Nederland staat bekend als het enige land in Europa dat geen verblijfsrecht verbindt aan de formele vaststelling van staatloosheid. Zal de voorgestelde vaststellingsprocedure voor staatloosheid hierin verandering brengen?  Door Katja Swider Sinds het kritische rapport “Mapping Statelessness in the Netherlands” van de UNHCR in...
Door de komst van Syrische vluchtelingen, na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog in 2011, is het aantal staatlozen en mensen met een onbekende nationaliteit in Nederland toegenomen. Waarom komt staatloosheid juist onder deze bevolkingsgroep regelmatig voor? Wat doet Nederland hier momenteel aan? En wat zou Nederland verder kunnen ondernemen om staatloosheid onder Syrische...
In 2019 zijn er weer een hoop ontwikkelingen in het actuele migratierecht beschreven op Verblijfblog. In dit jaaroverzicht leest u wat er zoal is verschenen in het afgelopen jaar. Uitzetting In het blog van januari dit jaar, 'Moet KLM meewerken aan de verwijdering van afgewezen asielzoekers?',...
Een Nederlander kan zijn nationaliteit op twee manieren kwijtraken: door een handeling van de overheid (intrekking) of door de werking van de wet (verlies van rechtswege). Hoe zit dat precies?  Door Pieter Boeles en Majd Achour Inleiding Eerder is in Verblijfblog al beschreven...
Eind januari 2019 besloot het kabinet niet alleen het kinderpardon uit te breiden, maar ook om de komende jaren 250 vluchtelingen minder te hervestigen. Deze maatregel neemt het kabinet met het oog op de ‘juiste balans binnen het door het kabinet te voeren migratiebeleid’. Welke gevolgen brengt de nieuwe koerswijziging met zich mee? Welke...
De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in september vorig jaar het Nederlanderschap van vier uitgereisde jihadisten ingetrokken. Dit was de eerste keer dat de minister deze maatregel toepaste sinds de Wet intrekking Nederlanderschap jihadisten is aangenomen. Wat regelt deze wet en wat zijn de gevolgen en knelpunten? Door Aya Younis De bestrijding van jihadisme...
Wereldwijd zijn er naar schatting 12 miljoen mensen staatloos. Staatlozen ontberen in veel gevallen juridische bescherming. Hoe wordt iemand staatloos, wat zijn daarvan de juridische gevolgen en hoe kan een staatloze bescherming krijgen van zijn meest fundamentele rechten? Door Veeni Naganathar Artikel 1 van het Verdrag betreffende de Status van Staatlozen uit 1954 definieert een staatloze...