Nareis

  6980

  Nareis is geregeld in de Vreemdelingenwet en is een vorm van gezinshereniging voor achtergebleven gezinsleden van toegelaten asielzoekers. Het doel van de nareisprocedure is de eenheid van het gezin te herstellen. Het gaat om een relatief soepele procedure waarbij van de asielstatushouder niet wordt verwacht dat hij een minimum inkomen verdient, of voldoet aan andere eisen die in het gewone gezinsherenigingsbeleid gelden. Zie ook ons blog ‘Brief Teeven: Nareizende kinderen van vluchtelingen‘.

  « Back to Glossary Index
  DELEN
  Vorig artikelNader gehoor
  Volgend artikelNaturalisatie