Richtlijn 2009/50

    1498

    De Kennismigrantenrichtlijn bevat de voorwaarden voor toegang en verblijf van burgers van buiten de Europese Unie in een van de EU-lidstaten met het oog op een hooggekwalificeerde baan.