Traumatabeleid

    3482

    Nederlands beleid op grond waarvan vreemdelingen die in hun land van herkomst een traumatische gebeurtenis hadden meegemaakt (zoals de moord op een gezinslid) onder voorwaarden in aanmerking kwam voor een verblijfsvergunning. Dit beleid is inmiddels afgeschaft.

    « Back to Glossary Index