Richtlijn

    6325

    Een richtlijn is een wettelijk besluit dat is gericht tot de EU-lidstaten. Richtlijnen leggen een bepaald doel vast dat alle EU-landen moeten bereiken. Maar de EU-lidstaten mogen zelf bepalen hoe zij dat doel bereiken.

    « Back to Glossary Index