Subsidiaire bescherming

  5381

  Aanvullende vorm van internationale bescherming (naast bescherming als vluchteling) voor mensen die in hun land van herkomst te vrezen hebben voor de dood(straf), marteling of onmenselijke of vernederende behandeling of het risico lopen slachtoffer te worden van willekeurig geweld als gevolg van een (inter)nationaal gewapend conflict. Zie artikel 29 lid 1 onder b Vw. Zie ook ons blog: ‘Willekeurig geweld in Oost-Oekraïne geen grond voor asiel in Nederland‘ en ‘Subsidiaire bescherming en de vluchtelingenstatus‘.

  « Back to Glossary Index
  DELEN
  Vorig artikelStandstill-bepalingen
  Volgend artikelTaalanalyse