Standstill-bepalingen

    2934

    Dit zijn bepalingen in de Associatieverdragen tussen de EEG en Turkije die bepalen dat vanaf het moment van inwerkingtreding van het betreffende verdrag er geen nieuwe beperkende maatregelen ten aanzien van Turkse staatsburgers mogen worden ingevoerd door lidstaten van de EU. Zie ook ons blog: ‘Turken hebben speciale rechten: Moeten die in de wet?

    DELEN
    Vorig artikelStaatloosheid
    Volgend artikelSubsidiaire bescherming