Algemene Asielprocedure

    4469

    Binnen de Algemene Asielprocedure worden asielverzoeken beoordeeld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Na afloop van deze procedure krijgt de asielzoeker te horen of zijn asielverzoek is ingewilligd, geweigerd of dat meer onderzoek nodig is (zie Verlengende Asielprocedure). De AA-procedure duurt in beginsel maximaal acht dagen. Zie ook ons blog ‘Herziene Procedurerichtlijn: is de Algemene Asielprocedure een versnelde procedure?.

    « Back to Glossary Index
    DELEN
    Volgend artikelDerdelander