Derdelander

    3562

    Derdelanders zijn vreemdelingen die niet de nationaliteit van een EU-lidstaat hebben. Deze term komt voor in het EU-recht.

    DELEN
    Vorig artikelAlgemene Asielprocedure
    Volgend artikelHof van Justitie