DT&V

    1916

    De Dienst Terugkeer &Vertrek is een taakorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland.