EVRM

    8266

    Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens  is een Europees verdrag waarin de mensen- en burgerrechten van alle inwoners van de aangesloten landen zijn vastgelegd. Het gaat hier om alle lidstaten van de Raad van Europa.

    « Back to Glossary Index