Herhaalde asielaanvraag

    2553

    Asielaanvraag waarin geen sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden en die zonder inhoudelijke beoordeling wordt afgewezen op grond van artikel 4:6 Algemene wet bestuursrecht. Zie artikel 1 Vreemdelingenwet. Zie ook ons blog ‘Stapelen van asielprocedures: zijn de maatregelen van de overheid effectief?

    « Back to Glossary Index