Inherente afwijkingsbevoegdheid

    5587

    Een bestuursorgaan, zoals de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie kan zijn beleid vaststellen in beleidsregels, zie artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Met de inherente afwijkingsbevoegdheid wordt aangeduid dat het bestuursorgaan overeenkomstig de beleidsregel moet handelen, maar dat van een beleidsregel kan worden afgeweken als de gevolgen van de toepassing van de beleidsregel voor één of meer personen onevenredig zwaar zijn wanneer wordt gekeken naar het doel van de beleidsregel. Dit betekent dat vanwege de omstandigheden in een bepaald geval de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een verblijfsvergunning kan afgeven aan iemand van wie eerder een aanvraag is afgewezen. Zie artikel 4:84 Awb.

    « Back to Glossary Index