MVV

    3125

    Een machtiging voorlopig verblijf is een visum voor de duur van drie maanden waarmee een vreemdeling die een reguliere vergunning wil aanvragen naar Nederland kan komen. Een mvv wordt alleen verleend als de vreemdeling aan alle voorwaarden voor een reguliere verblijfsvergunning voldoet.

    « Back to Glossary Index