Richtlijn 2008/115

    1785

    De Terugkeerrichtlijn bepaalt hoe moet worden omgegaan met vreemdelingen (niet-Unieburgers) die geen rechtmatig verblijf hebben op het grondgebied van de Europese Unie. De richtlijn bevat onder meer regels over vrijwillig vertrek, uitzetting, inreisverboden en vreemdelingenbewaring.

    DELEN
    Vorig artikelTerugkeerrichtlijn
    Volgend artikelDefinitierichtlijn