Richtlijn 2013/33

    1729

    De Opvangrichtlijn regelt welke opvangvoorzieningen aan asielzoekers moeten worden verstrekt, maar ook hun rechten op documenten, onderwijs en toegang tot de arbeidsmarkt en gezondheidszorg. Daarnaast bepaalt de richtlijn onder welke voorwaarden asielzoekers in vreemdelingenbewaring gesteld mogen worden.

    DELEN
    Vorig artikelOpvangrichtlijn
    Volgend artikelKennismigrantenrichtlijn