Opvangrichtlijn

    2926

    Richtlijn 2013/33 regelt welke opvangvoorzieningen aan asielzoekers moeten worden verstrekt, maar ook hun rechten op documenten, onderwijs en toegang tot de arbeidsmarkt en gezondheidszorg. Daarnaast bepaalt de richtlijn onder welke voorwaarden asielzoekers in vreemdelingenbewaring gesteld mogen worden.

    DELEN
    Vorig artikelRichtlijn 2013/32
    Volgend artikelRichtlijn 2013/33