Vertrekmoratorium

    1705

    Een maatregel waarbij voor een bepaalde categorie vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf de opvang niet wordt beëindigd of opvang opnieuw wordt verleend voor een periode van maximaal een jaar. Zie artikel 45 lid 4 Vreemdelingenwet.

    DELEN
    Vorig artikelVA-procedure
    Volgend artikelVerordening