Algemene Asielprocedure

    1202

    Binnen de Algemene Asielprocedure worden asielverzoeken beoordeeld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Na afloop van deze procedure krijgt de asielzoeker te horen of zijn asielverzoek is ingewilligd, geweigerd of dat meer onderzoek nodig is (zie Verlengende Asielprocedure). De AA-procedure duurt in beginsel maximaal acht dagen. Zie ook ons blog “Herziene Procedurerichtlijn: is de Algemene Asielprocedure een versnelde procedure?”.

    DELEN
    Volgend artikelDerdelander