Asielaanvraag

    1575

    Een verzoek om een verblijfsvergunning als vluchteling of als persoon die subsidiaire bescherming nodig heeft (een asielvergunning).