ABRvS

    3601

    De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(ABRvS) is een van de drie hoogste bestuursrechters in Nederland en behandelt onder meer vreemdelingenzaken. In vreemdelingenzaken moet de vreemdeling eerst in bezwaar en/of beroep bij de rechtbank, waarna hij in hoger beroep kan gaan bij de ABRvS.

    « Back to Glossary Index