Richtlijn 2013/32

    1786

    De Procedurerichtlijn bepaalt welke rechten en verplichtingen asielzoekers hebben tijdens de asielprocedure. De richtlijn geeft het recht op informatie, het recht op een persoonlijk gehoor over de asielmotieven, recht op rechtsbijstand, een gemotiveerde beslissing over het asielverzoek en een beroep bij de rechter tegen de afwijzing van het asielverzoek. Zie ook onze blogs ‘Herziene Procedurerichtlijn: introductie‘, ‘Herziene Procedurerichtlijn: is de Algemene Asielprocedure een versnelde procedure?‘ en ‘Herziene Procedurerichtlijn: verblijf tijdens asielprocedure

    DELEN
    Vorig artikelProcedurerichtlijn
    Volgend artikelOpvangrichtlijn