Richtlijn 2004/38

    3114

    Iedereen die de nationaliteit heeft van een EU-lidstaat, bezit ook automatisch de status van Unieburger. Unieburgers en hun familieleden hebben, wanneer zij naar een andere EU-lidstaat reizen, op grond van de Unieburgerrichtlijn mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan drie verschillende verblijfsrechten: een verblijfsrecht voor maximaal 3 maanden, een verblijfsrecht voor langer dan drie maanden en een permanent verblijfsrecht. Zie ook ons blog: ‘Het recht op gezinsleven II: de EU‘.

    « Back to Glossary Index