Op 25 september 2020 berichtte het NRC dat terugkeer ook voor Afghanistan, het onveiligste land ter wereld, de standaard is. Dit blog gaat aan de hand van de Afdelingsuitspraken van 18 december 2019 in op twee thema’s van het Nederlands asielbeleid ten aanzien van Afghanistan: de verlening van subsidiaire bescherming aan personen uit Afghanistan...

Etnische profilering in 2020: verboden discriminatie op gronden als ras, kleur en afkomst

Na de dood van George Floyd in mei 2020 wordt wereldwijd geprotesteerd tegen racisme en opnieuw aandacht gevraagd voor...

Ras, migratie en internationaal recht 

De dood van George Floyd in de Verenigde Staten van Amerika (VS) is aanleiding geweest tot vele protesten tegen...

Kabinet wil Turkse nieuwkomers weer laten inburgeren  

In februari 2020 kondigde het kabinet aan dat de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers opnieuw zal worden ingevoerd. Turkse onderdanen...

Wat is de impact van de coronacrisis op het Amerikaanse migratiebeleid?

Ook in de Verenigde Staten van Amerika (VS) zijn er vanwege de coronacrisis allerlei migratierechtelijke maatregelen genomen. Zo zijn...

Wat voor consequenties heeft het coronavirus op personen in vreemdelingenbewaring?

In een brief aan de staatssecretaris stellen verschillende mensenrechtenorganisaties dat de omstandigheden in vreemdelingenbewaring in strijd zijn met de mensenrechten....

Rechtsbijstand voor asielzoekers blijft, dwangsommen verdwijnen

Op 9 april 2020 liet de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer weten dat asielzoekers binnenkort niet...

Zijn Europese arbeidsmigranten voldoende beschermd in de coronacrisis?

Op 16 april berichtte het NRC dat arbeidsmigranten in Nederland in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Zij...

Gevolgen van het coronavirus voor het EU- en nationale grens- en migratiebeleid: update 21...

In een vorig Verblijfblog werd beschreven welke maatregelen op basis van het nationale en EU-migratierecht mogelijk zijn om de...

Hoe reageren experts op de uitspraak N.D./N.T. vs. Spanje?

In een eerder Verblijfblog is ingegaan op de zaak N.T. en N.D. vs. Spanje bij het EHRM over het...

Mag Nederland asielzoekers weren uit de COA-opvang vanwege het coronavirus?

Op zondag 15 maart 2020 schreef minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer dat nieuwe asielzoekers vanaf maandag 16 maart...

Wat zijn de gevolgen van langdurige asielprocedures voor asielzoekers?

Lange asielprocedures kosten de overheid geld, maar zijn ook nadelig voor asielzoekers, zeker voor degenen die een grote kans...

Wat zijn de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor het Nederlands en...

Op 27 februari jl. werd de eerste Nederlandse coronapatiënt vastgesteld. Europese landen nemen verschillende maatregelen om verdere verspreiding van...

Waarom mag het gezin van Ajax-voetballer Álvarez niet naar Nederland komen?

Onlangs bereikte het migratierecht via Ajax-voetballer Edson Álvarez het nieuws. Hij zou minder goed spelen omdat zijn Mexicaanse vrouw...

Hoe de EU haar eigen regels overtreedt bij openbare aanbesteding in Afrika

In 2014 en 2015 heeft de Europese Unie (EU) verschillende financiële maatregelen genomen met omringende landen in het kader...

Wanneer verliezen Nederlanders in het buitenland hun Nederlandse paspoort?

De Afdeling rechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft een belangrijke uitspraak gedaan over Nederlanders die...

Uitzetting aan de grens van Spanje en Marokko: geen schending EVRM volgens Hof

Op donderdag 13 februari heeft de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het Hof)...

Staatloosheid onder Syrische vluchtelingen: Wat doet Nederland?

Door de komst van Syrische vluchtelingen, na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog in 2011, is het aantal staatlozen...

Kunnen de gevolgen van klimaatverandering een reden voor asiel zijn? 

Op 7 januari 2020 nam het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties een beslissing over een klimaatvluchteling die van het eiland Kiribati naar Nieuw-Zeeland was...

Mensenhandel en verblijfsrecht

In december 2019 hield 3FM Serious Request: The Lifeline in samenwerking met het Rode Kruis een inzamelingsactie voor slachtoffers...

EU-Hof krabbelt terug: geen algemene toets aan openbare orde

Wanneer een vreemdeling strafbare feiten heeft gepleegd of hiervan wordt verdacht, kan dat gevolgen hebben voor zijn verblijfsaanspraken in...

Afschaffing discretionaire bevoegdheid, maar twee nieuwe humanitaire vergunningen

Per 1 mei 2019 is de ‘discretionaire bevoegdheid’ van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie afgeschaft. Wel...

Verblijfblog jaaroverzicht 2019

In 2019 zijn er weer een hoop ontwikkelingen in het actuele migratierecht beschreven op Verblijfblog. In dit...

Verlies van de Nederlandse nationaliteit

Een Nederlander kan zijn nationaliteit op twee manieren kwijtraken: door een handeling van de overheid (intrekking) of...

Hof van Justitie: Asielrechter moet soms zelf asielvergunning verstrekken

In Hongarije worden uitspraken van asielrechters stelselmatig genegeerd door de immigratiediensten. Asielprocedures zijn vaak een eindeloos pingpongspel...

Beperking rechtsbijstand asielzoekers gaat door

In het regeerakkoord van 2017 kondigde de regering aan dat de rechtsbijstand in asielzaken wordt beperkt. Op...

Versnelling en vertraging in de Nederlandse asielprocedure

Asielzoekers die in Nederland asiel aanvragen, moeten lang wachten voordat zij de asielprocedure ingaan en voordat zij...

De kosten van lange asielprocedures

Lange asielprocedures zijn niet alleen vervelend voor asielzoekers, zij kosten ook de overheid...

Veranderingen in de asielinstroom in Nederland

Zowel de aantallen als de herkomstlanden van de asielzoekers in Nederland fluctueert voortdurend....

(Nog) geen overdracht van asielzoekers aan Griekenland

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wil asielzoekers voor het eerst sinds 2011 weer overdragen aan Griekenland....

Hof van Justitie: overlastgevende asielzoekers mogen niet uit de opvang worden gezet, ook niet...

Onlangs bepaalde het Hof van Justitie dat overlastgevende asielzoekers niet uit de opvang mogen worden gezet, ook...